ทัวร์พม่า
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรเทพทันใจ
• พระนอนตาหวาน
กำหนดการเดินทาง 4 พ.ค.61 - 29 ก.ย.61
เดินทางโดยสารการบิน Nok Air (DD)

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เจดีย์ชเวดากอง
• พระธาตุมุเตา
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
• พระราชวังบุเรงนอง
กำหนดการเดินทาง 09 มี.ค. 61 - 29 ก.ย. 61
เดินทางโดยสารการบินThai Air Asia (FD)

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรเทพทันใจ
• พระนอนตาหวาน
กำหนดการเดินทาง 23 มี.ค.61 - 11 พ.ค.61
เดินทางโดยสารการบินThai Air Asia (FD)

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรเทพทันใจ
• พระนอนตาหวาน
กำหนดการเดินทาง 3 พ.ย. 60 - 30 มี.ค. 61
เดินทางโดยสารการบินบางกอกแอร์เวย์

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรเทพทันใจ
• พระนอนตาหวาน
กำหนดการเดินทาง 3 พ.ย. 60 - 17 มี.ค. 61
เดินทางโดยสารการบิน นกแอร์

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน
• พระมหาเจดีชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรเทพทันใจ
• พระนอนตาหวาน
กำหนดการเดินทาง 3 พ.ย. 60 - 17 มี.ค. 61
เดินทางโดยสารการบิน นกแอร์

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 

 

ทัวร์พม่า
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรเทพทันใจ
• พระนอนตาหวาน
กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
เดินทางโดยสารการบิน นกแอร์

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ

 

ทัวร์พม่า
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรเทพทันใจ
• พระนอนตาหวาน
กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
เดินทางโดยสารการบิน นกแอร์

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ

 

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
 
สถานที่ติดต่อ
559/10 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว TAT No.11/07705
ติดต่อเรา
Hotline
: 093-364-1929 , 063-232-6619
  062-782-9915, 062-828-9614
โทร
: 02-157-4637-8
แฟกซ์
: 02-3985988
เว็บไซต์
อีเมล์